Algemene voorwaarden

Algemeen

Living Labels is distributeur van het Zweedse label Edblad en verantwoordelijk voor het vermarkten en verkopen van de kleding, home-artikelen en sieraden van Edblad binnen de Benelux via  resellers en eventueel eigen webshop/winkels.

 

Living Labels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 65931750
BTW nummer: 856322106B01
info@living-labels.com
Oorsprongpark 4
3581 ES Utrecht
Nederland

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Living Labels is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Living Labels.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Living Labels te mogen claimen of te veronderstellen.

Living Labels streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Living Labels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.living-labels.com op deze pagina.

Algemene Voorwaarden voor www.living-labels.com

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.living-labels.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Living Labels. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt augustus 2017.